Sunday, January 25, 2009

Baik Atau Buruk?, "Bahasa Rojak"

Bahasa rojak boleh didefinisikan sebagai bahasa campuran antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Biasanya penggunaan bahasa rojak sama ada menggunakan bahasa Inggeris diantara bahasa Melayu dalam ayat atau separuh bahasa Melayu dan separuh bahasa Inggeris.

Namun begitu , terdapat beberapa perbincangan menarik antara kebaikan dan keburukan penggunaan bahasa rojak ini. Memang tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan bahasa rojak mendatangkan kemudahan bagi masyarakat yang menuturnya.Bagi masyarakat majmuk seperti masyarakat di negara kita , penggunaan bahasa rojak dikatakan relevan dengan penguasaan bahasa mereka. Contohya , masyarakat Cina dan masyarakat India , mereka lebih selesa menggunakan bahasa Melayu rojak yang dicampur dengan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu secara betul.

Perkara yang perlu ditekankan dalam tulisan ini ialah penggunaan bahasa rojak yang dikatakan menjadi kebiasaan bagi masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu dilihat sering menggunakan bahasa rojak dalam percakapan. Bahasa rojak yang sering digunakan meliputi percampuran bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa rojak akan dianggap hebat dan mengikut perkembangan semasa jika dituturkan dalam berkomunikasi.

Sejauhmanakah penggunaan bahasa rojak dilihat sebagai pengikisan bahasa Melayu itu sendiri? Apakah dengan menggunakan bahasa rojak dengan percampuran dengan bahasa Inggeris dikatakan salah dan menghancurkan bahasa Melayu?

Jika ditinjau dalam arus peredaran masa , bahasa Melayu dikatan bersifat dinamik. Namun , perkara yang penting ialah penggunaannya di dalam masyarakat. Kalau untuk bahasa berkomunikasi dengan masyarakat lain memang boleh digunakan. Tetapi janganlah sampai kebebasan dalam komunikasi lisan seperti ini akan merebak kedalam sistem tulisan. Masyarakat Melayu haruslah dapat membezakan antara penggunaan bahasa lisan dengan bahasa tulisan. Biarpun bahasa rojak dalam masyarakat Melayu dikatakan begitu ketara tetapi dari segi tulisan masih ditahap yang membanggakan.

Biarpun bahasa Inggeris semakin meningkat penggunaanya , tetapi masyarakat Melayu haruslah tahu bahawa kita boleh membuatkan bahasa Melayu setaraf dengan bahasa Inggeris dan diperingkat antarabangsa. Sikap saling tegur menegur dan bantu membantu dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sangatlah penting dan perlu dilaksanakan sampai bila-bila. Tetapi usaha tersebut haruslah diiringi dengan niat yang iklas. Jangan biarkan bahasa Melayu tidak diketahui oleh masyarakat Melayu itu sendiri. Disediakan Oleh: Ade Sukma

No comments: