Friday, December 19, 2008

"Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Universiti Malaya"


PERSIDANGAN ANTARABANGSA PENGAJIAN MELAYU kali ke-4, yang berlangsung selama dua hari bermula 16-17 Disember lepas telahpun melabuh tirainya. Secara keseluruhannya persidangan tersebut dilihat berjaya. Dengan tema Penyedian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Melalui TMK(ICT), persidangan ini dirasmikan oleh pengarah Akademi Pengajian Melayu Prof. Madya Datuk Zainal Abidin Borhan.

Persidangan ini dilihat dapat memantapkan dan mempertingkatkan kedudukan Pengajian Melayu sebagai satu disiplin ilmu yang berupaya untuk menongkah arus yang kian deras dalam memghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk penguasaan dan pemerolehan dalam bidang Pengajian Melayu. Lebih-lebih lagi dalam dunia globalisasi yang didominasi oleh medium teknologi maklumat (TMK).

Persidangan ini juga dapat meningkatkan pengetahuan tentang kaedah, teknik dan strategi dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Melayu serta menigkatkan kepakaran dalam golongan sasar. Keseluruhannya Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu ini dapat menyebarkan imput dalam usaha untuk memantapkan serta memartabatkan kedudukan Pengajian Melayu sebagai pengajian Bahasa Kebangsaan.

Menurut Prof. Madya Datuk Zainal Abidin Borhan, ”TMK boleh memainkan peranan yang penting disamping memberi kesan kepada manusia. Penggunaan TMK dapat berperanan sebagai alat yang merakamkan masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Sebagai contoh usaha pendokumentasian segala aspek budaya bendawi seperti Keris, Songket dan kain tenun, segala peralatan logam, naskah dan sebagainya lagi yang sudah sedia wujud ratusan atau ribuan tahun dahulu dapat didokumentasikan. Seluruh maklumat dari segi pembuatan, fungsi dan maknanya juga turut dapat didokumentasikan. Melalui TMK, segala khazanah tersebut dapat menghubungkan masa lalu ke masa kini dan kemasa depan. Namun TMK adalah ciptaan yang dicipta oleh manusia, maka TMK adalah sebahagian daripada produk kebudayaan dan ketamadunan. Barangkali dari segi sosiobudaya terdapat kekuatiran bahawa nilai keakuan atau nilai individualiti akan lebih dominan dari nilai kolektif. Barangkali, pencipta teknologi berkenaan dapat memikirkan keterkaitan antara TMK dan nilai kolektif untuk mengurangkan nilai keakuan, lantaran TMK tradisi lebih bersifat kolektif dari individual. Dari sudut yang lain TMK ialah bidang ilmu (Teknological sains) bukan sekadar peralatan atau perkakas oleh keranan manusia menciptanya. Manusia mampu mengawal bidang ilmu ini (TMK) supaya tidak disalah gunakan untuk kepentingan peribadi semata-mata. Dalam konteks pengajian Melayu TMK adalah, bidang ilmu yang melengkapi bidang ilmu pengajian Melayu.”Namun apabila dilihat dari segi peranan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran pula, bermaksud menggunakan TMK secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. Penggunaan TMK berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran, Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid, Meningkatkan motivasi murid, Membolehkan pembelajaran bersendiri (individualize learning).

Sepanjang persidangan tersebut terdapat 21 kertas kerja berkaitan dengan Pengajian Melayu telah dibentangkan. 8 pembentang dari luar negara manakala 13 pembentang dalam negara. Dengan kehadiran hampir seratus lebih peserta, persidangan ini dilihat mendapat sambutan yang amat luat biasa. Dengan kehadiran tokoh-tokoh besar seperti Pak Tenas Effendi (Indonesia), Prof. Madya Dr. Victor A. Porgadaev (Rusia), Dr. Kim Keum Hyun (Korea), Prof. Madya Dr. Paitonn M. Chaiyanara (Thailand) dan tidak ketinggalan tokoh-tokoh tempatan antaranya Prof. Dr. Ir. Wan Abu Bakar, Prof. Dr. Mohamed Mokhtar Abu Hassan, Prof. Dr. Wan Abdul Kadir Wan Yusuf dan ramai lagi. Masing-masing membentangkan kertas kerja barkaitan Pengajian Melayu melalui TMK.

Apa yang diharapkan ialah, dengan adanya persidangan sebegini, ianya akan membuka dimensi pemikiran para pembentang dan juga para peserta untuk sama-sama merintis dan memanfaatkan segala input yang diperolehi dalam tempoh persidangan ini. Kepentingan dan penggunaan serta keperluan TMK dalam dunia kehidupan hari ini yang merentasi sempadan globalisasi tidak dapat dinafikan oleh semua pihak.

Oleh hal yang sedemikian, kesedaran dari semua pihak haruslah digemblengkan untuk merealisasikan segala impian dan harapan. Justerus itu, adalah diharapkan, harapan yang digagaskan oleh negara melahirkan generasi masa depan yang berpengetahuan dan berketrampilan dalam TMK pada alaf baru ini akan dapat menjadi kenyataan, untuk melihat Malaysia muncul sebagai sebuah negara yang maju.

Sekalung taniah kepada ahli jawatankuasa yang bekerja keras siang dan malam dalam menjayakan persidangan ini. Tidak lupa juga kepada Kementerian Pengajian Tinggi, Naib Canselor Universiti Malaya, Ybhg. Datuk Dr. Zulkefli A. Hassan, Ketua Pengarah DBP, Bahagian sumber Manusia UM, Unit Keselamatan UM dan Media Massa yang sama-sama menjayakan Persidangan Antarabangsa ini.

Setinggi penghargaan juga kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Akademi Pengajian Melayu Universiti malaya. disediakan oleh Mohd Syuhaidi.

No comments: